Niden Ryu иайдо / иайдзюцу аттестационная программа

Аттестационная программа школы Niden Ryu iaijutsu kenjutsu Требования к аттестации по иайдзюцу Niden Ryu для членов O-Ganseki Kan: 10 — 9 — 8 кю Обязательно Tsume Mokuroku sono ichi Iai Mokuroku (seiza, tachwaza) Факультативно Tsume Mokuroku sono ni Omote 7 — 6 кю Обязательно Tsume Mokuroku sono ichi Iai Mokuroku (seiza, tachiwaza) Факультативно Tsume Mokuroku sono … Читать далее Niden Ryu иайдо / иайдзюцу аттестационная программа